Kvalitetshandbok

Fäldt´s Bokbinderis interna kvalitetshandbok består av sex punkter som ska godkännas och skrivas på av ansvarig.

1. Produktionsrapport ska skrivas ut och om möjligt kontrolleras arbetsprov och beställning.
2. Planoark kontrolleras samt i vissa fall arkiveras innan det går in i någon maskin.
3. Falsprov tages 2st. och arkiveras + ev. passningar kontrolleras.
4. Stickprov och kontroll vid samtliga maskiner som jobbet passerar. Utförs och signeras av ansvarig maskinskötare.
5. Arkiv ex. till kund samt 1ex till Fäldt´s för arkivering. Skriva följesedel, meddela att jobbet är färdigt. Och kontrollera att den ev. beställningen som kom med jobbet är utfört som den ska vara. Den maskinskötare som arbetade med jobbet sist ansvarar för denna punkt.
6. Fakturering sker med underlag av produktionsrapport samt kontrolleras om offert finns.

Fäldt´s Bokbinderi är även Svanengodkänd, version 5.0, som underleverantör åt tryckerier med svanenmärkning.

För att en trycksak ska kunna miljömärkas med Svanen krävs att alla delsteg i produktionen av trycksaken uppfyller kriterier som är uppställda av Nordisk Miljömärkning. Ett av dessa delsteg är efterbearbetningen. Vi uppfyller de krav som ställs och Fäldt´s Bokbinderi kan därför anlitas av tryckerier som innehar licens för att producera svanmärkta trycksaker.
 

Fäldts Bokbinderi
Torshagshuset
f.bok@telia.com
Katrineholmsvägen 66
61633, ÅBY