Våra format

Utskjutningar

Vanliga problem

 

Våra max. och min. format

Skärmaskin: 1150mm. maxbredd

Falsmaskin: 670mm och 770mm maxbredd

Klammerhäftmaskin: Max - Råformat innan trimning maxbredd 320 x 480mm
Efter trimning 300 x 470mm
  Min – Råformat innan trimning 115 x 155mm
Efter trimning ca 95 x 148mm

                                         

 

 

Limbindning och linnetrådshäftad mjukband: Från A6 till 297 x 340mm. Mindre upplagor 320 x 350mm

Linnetrådshäftad hårdband: Från A6 till 260 x 340mm

Format till oss för att slippa skära innan. (undantaget maxformaten)

Klammerhäftmaskin: Max frånskär 45mm. Griptag om möjligt ca 15mm underfals.

Limbindning: Max frånskär 45mm. Griptag ej önskvärt.

Linnetrådshäftning: Max frånskär 45mm. Griptag om möjligt ca 15mm överfals.

Övriga saker man bör tänka på är: Min. mått på utfallande tonplattor på överdrag till hårdband är 15mm.

Omslag till limbundna och trådhäftade mjukbandsböcker bör täcka inlagan innan renskärning. Önskvärt, 6mm i huvudet på omslaget. 5mm i huvudet på inlagan.

Vinkeln på arket måste ligga rätt för falsmaskin vid jobb som har passningar med falska uppslag mm.

Griptag är nödvändigt vid 12 sidiga falsningar och vissa fall av instickskörningar.

Arbetsprov bara en fördel om det ej är renskuret.

För att undvika att pallar ska vändas bör sekunda sida alltid vara upp.

 

 Tillbaka till början

Utskjutningar

Gripartag: Underfals de högsta siffrorna på arket är ca 15mm Längre från rygg och framåt på arket. Vid trådhäftade böcker önskas överhäng (de lägsta siffrorna på arket är då 15mm längre). Vid limbindning är önskvärt att omslag täcker inlagan.

12 sidor Två parallellveck (dragspelsfals) + korsveck
Foldrar och ark för häftning
Vid klammerhäftning måste man ha gripartag (underfals), vid trådhäftning är det en fördel om det finns gripartag (överhäng). Man måste också ta hänsyn till att vid instick av flera ark förskjuts satsytan i bunten ut mot framkant. Vid limbindning fräses ryggen ca 3mm. Fiberledd ska vara parallell med ryggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 sidor Tre korsveck (Folder och ark för häftning)
Bör ej användas för pappersgramvikt över 130 gram.

Vid trådhäftning är det en fördel om det finns gripartag (överhäng).

Vid klammerhäftning är det en fördel om det finns en griparkant (underfals). Man måste också ta hänsyn till att vid instick av flera ark förskjuts satsytan i bunten ut mot framkant. Vid limbindning fräses ryggen ca 3mm. Fiberledd ska vara parallell med ryggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 sidor Parallellfalsning 3 dragspelsveck + 1 korsveck

 

 

 

 

 

 

 

 

 


32 sidor Fyra korsveck (häftning av olika slag)
Bör ej användas för pappersgramvikt över 100 gram.

Vid trådhäftning är det en fördel om det finns gripartag (överhäng).

Vid klammerhäftning är det en fördel om det finns en griparkant (underfals). Man måste också ta hänsyn till att vid instick av flera ark förskjuts satsytan i bunten ut mot framkant. Vid limbindning fräses ryggen ca 3mm. Fiberledd ska vara parallell med ryggen. Man kan med fördel använda kollationeringsmärken när man håller på med bokproduktion för att minska risken för felplockning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Att tänka på vid tryckning av överdrag detta gäller för 2mm papp och rak rygg

 

 Vid 2,5mm papp är det tjocklek+5mm.

 

 


Att tänka på vid altarskåpsfalsning med magnetficka

 

 

 

 


Var sidorna ligger på arket

Arkföljd 8 sid.Ark  

Instick 8 sid.Ark

 

  Tillbaka till början

Vanliga problem

Vid falsade ark till oss önskar vi högsta sidan upp, och ej för små och ojämna buntar.

Exempel på felaktigta buntar.

 

 För små buntar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ryggar förstörda

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Fel på avläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel på avläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på rätt bunt.

 

 

 Ryggar får press

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi önskar sekunda sidan upp till oss. Dessutom önskar vi att man skriver vad det är för sida utanför skärmärkena. när det t.ex. är bilder och boken ej är paginerad. Se bokbindarnas 24 råd här.

 

 

Fäldts Bokbinderi
Torshagshuset
f.bok@telia.com
Katrineholmsvägen 66
61633, ÅBY